[Game Minh Châu] - Sự kiện Như Ý Bảo Thạch

administrator / Mon, 25 Nov 13 15:36 PM

Trong thời gian diễn ra sự kiện Như Ý Bảo Thạch, khi các anh hùng nạp xu đạt các mốc sau sẽ nhận được phần quà tương ứng.

↑ Back to top