Tưng bừng sự kiện Vệ Thần: Khai mở Sever mới Eros

administrator / Mon, 10 Feb 14 14:05 PM

Nhân mừng sự kiện khai mở Server mới Eros Vệ thần Từ ngày 12-02 đến 21-02. Tài khoản nạp thẻ lần đầu tại sever Eros sẽ được nhận 5 thẻ x2,5 kinh nghiệm

↑ Back to top