Máy chơi game của Google chuẩn bị ra mắt thị trường ?

administrator / Thu, 13 Mar 14 10:01 AM

Google vừa mua lại "Green Throttle Games" - Công ty sản xuất tay cầm chơi game cho các điện thoại và tablet Android.

↑ Back to top