Những điều cần chú ý khi tham gia Hội Quán Cờ trong Avatar

administrator / Thu, 22 Aug 13 10:57 AM

Sau đây BQT Avatar đưa ra một số điều khuyến cáo khi tham gia hội cờ cho các bạn được biết.

↑ Back to top