FIFA 14 đã lên ngôi Windows Phone 8 là sớm hay muộn ?

administrator / Mon, 10 Mar 14 10:16 AM

Dường như đã có mặt trên hầu hết các nền tảng game như PlayStation, Xbox, PC, Nintendo, Wii, iOS, Android, cuối cùng thì FIFA 14 cũng đã chính thức có mặt trên “nền tảng bị bỏ quên” Windows Phone 8.

↑ Back to top