[Minh Châu 2] Đại Chiến Quan Độ 2 - Bá Vương Xưng Hùng

administrator / Mon, 07 Apr 14 15:42 PM

Nhân dịp sự kiện mới Minh Châu 2 rất nhiều event lớn cùng những phần thưởng hấp dẫn đang đón chờ quý anh hùng.

Đi Chiến Quan Đ 2 - Bá Vương Xưng Hùng.

 

 

 

Thi gian: t ngày 08/04 – 17/04/2014

Thi Tam Quc binh đo lon lc, xã hi phân tranh. “Thi thế to anh hùng", trong bi cnh hn lon đó, lch s đã ghi công vô s vtướng lĩnh mưu trí, anh dũng như Tào Tháo, Lưu B, Tôn Kiên, Đng Trác, Viên Thiu…. Mt trong nhng trn đánh tiêu biu trong Tam Quc là trn giao tranh ny la ti Quan Đ gia Tào Tháo và Viên Thiu, mt tên tướng vi thế lc quân đi hùng hu. Tt cs được tái hin trong server mi cùng tên Quan Đ 2 cMinh Châu Game vào ngày 08/04. Nhân dp khai m server mi này, Minh Châu Game t chc mt lot các s kin song song vi thi đim ra mt server mang tên: Đi Chiến Quan Đ 2 - Bá Vương Xưng Hùng.

Thi Thế To Anh Hùng

Anh hùng may mn to nhân vt th 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 3000, 5000, 6000 s nhn được gói phn thưởng bao gm:

200.000 vàng

Song bi kinh nghim phù x5

Bo thch như ý cp 3 x1

Ngo Vương Cái Thế

Trong thi gian din ra s kin, nhng anh hùng nào có được s chiến công cao nht mi nước s được nhn các phn quà vinh danh sau:

Th nht mi quc gia

Thú cưỡi Th Huyết Lang Vương.

Vàng 500.000.

Túi Như Ý bo thch cp 4 x 3

Th nhì mi quc gia

Thú cưỡi Thim Đin Lang

Vàng 300.000.

Túi Như Ý bo thch cp 4 x 2

Th ba mi quc gia

Vàng 300.00

Túi Như Ý bo thch cp 4 x 2

Đi Gia Thành Tương Dương

Vi mi mc np xu, quý anh hùng s nhn được nhng ưu đãi vô tin khoáng hu

Np 1990 xu s tng 1 l bao ưu đãi 1 hp bơ.

Np 3990 xu tng 2 l bao ưu đãi 1 hp bơ.

Np 5990 xu tng 2 l bao ưu đãi 1 hp bơ

Np 7990 xu tng 2 l bao ưu đãi 1 hp bơ

Np 9990 xu tng 9 l bao ưu đãi hp bơ, mi l bao có 99 hp bơ

Np 1000 xu tng 1 l bao Phù vân

Np 3000 xu tng 1 bao chiến công Hào Hoa, np tiếp 500 xu nhn thêm 1 l bao như vy

Np 10.000 xu tng 6% s xu , np 30.000 xu tng 8%  s xu, np 50.000 xu tng 10% s xu, np 80.000 xu tng 13% s xu, np 100.000 xu tng 16% s xu và kèm thêm l bao

Np 15.000 xu tng 1 đi l bao chuyên thuc Mã Siêu

 

Tags :
Chuyên Mục Hỏi Đáp
GAME HOT

Nink avatar của em bị khóa admin

datxiu cách lấy lại tài khoản avatar bị khóa

Nink avatar của em bị khóa admin

datxiu cách lấy lại tài khoản avatar bị khóa

Mở giúp em với admin ơi tk:hoangtudoicho226

Nhann cách lấy lại tài khoản avatar bị khóa

Lừa đảo cm chúng m . ... gởi tnhén đkí tiền thì trừ tkhoản k đkí đc

fffffff Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Lừa đảo cm chúng m . ... gởi tnhén đkí tiền thì trừ tkhoản k đkí đc

fffffff Đăng Ký Tài Khoản Avatar

az1234567891234567891234567891

dottiensuoiam2 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

minhphong Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

123456789123456789123456789123

01632983166 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

123456789123456789123456789123

01632983166 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

123456789123456789123456789123

01632983166 Đăng Ký Tài Khoản Avatar