Vệ Thần

Vệ Thần

Vệ Thần Online - Game Nhập Vai Luyện Level Hàng Đầu Cho Điện Thoại Android - Java. Vệ Thần Online Mang Giấc Mơ Chiến Mu Online Trên Mobile.

Sự kiện Luân Hồi Chuyển Sinh trong Vệ Thần

administrator / Tue, 11 Mar 14 16:36 PM

Để giúp các vị chiến thần nâng cao sức mạnh và thể hiện bản lĩnh của mình, Thương thành Vệ Thần sẽ bổ sung thêm vật phẩm “ Luân Hồi Chuyển Sinh”.

Admin Vệ Thần xin thông báo !

 Sự Kiện Luân Hồi Chuyển Sinh

 

THI GIAN: 

Bt đu t 10h ngày 12/03.

NI DUNG

Đ giúp các v chiến thn nâng cao sc mnh và th hin bn lĩnh ca mình, Thương thành V Thn s b sung thêm vt phm “ Luân Hi Chuyn Sinh”. Sau khi các bn s hu th Chuyn sinh hãy gi nguyên trên hành trang và sau 24 gi nhân vt ca bn sđược chuyn sinh nếu đ nhng điu kin sau :

-Nhân vt phi đt cp 50 tr lên. Chuyn sinh ln 1 cn đt cp 50, ln th 2 cn đt cp 55, ln th 3 tr lên đt cp 60.

-Gii hn mi Nhân vt trong 1 tháng được chuyn sinh 3 ln.

-Các nhân vt khi chun b và đang trong thi gian Chuyn sinh hãy gi nguyên các Trang b đang mc trên người không nên tháo xung nếu không s không đ cp đ mc li Trang b.

Nhân vt sau khi Chuyn sinh s được gi nguyên đim Thuc tính và K năng ca nhn vt.

Lưu ý : Hin ti ch áp dng vi 2 máy ch Zeus và Athena

V Thn Online thông báo!

 BQT Vệ Thần

Tags :
Chuyên Mục Hỏi Đáp
GAME HOT

Long20044002@20044002.com.vn.wtf.cc

Long2004 Đăng kí avatar

Long20044002@20044002.com.vn.wtf

Long2004 Đăng kí avatar

Sau lap 2 nick lai bao la ten dang nhap da co nguoi su dung

Lam Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Sau lap 2 nick lai bao la ten dang nhap da co nguoi su dung

Lam Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Mở khoá ních zzaijamzz hộ vs hịihihihi

Long Số điện thoại của Admin

1234567890qwertyuiopasdfgjjbvc

hoangdaica Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

1234567890qwertyuiopasdfgjjbvc

hoangdaica Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2