Khai mở Sever Hoàng Cái và chuỗi sự kiện‏ cùng Tào Tháo Truyện

administrator / Tue, 11 Mar 14 10:59 AM

Nhằm để hòa chung niềm vui cùng với sự ra mắt của phiên bản web 3T, server tiếp theo sẽ được mở cửa để chào đón chư vị thành chủ lập ngôi đế vương giết địch bình thiên hạ.

Chào các Quý anh hùng thân mến !

Nhằm để hòa chung nim vui cùng vi s ra mt ca phiên bn web 3T, server tiếp theo s được m ca đ

chào đón chư v thành ch lp ngôi đế vương giết đch bình thiên h. Theo đó server mi s có tên Hoàng Cái kèm theo đó là chui s kin hp dn.

Khai m Server Hoàng Cái

10:10 ngày 13/03

Np th tng 100% Bc
Thi gian: 13/03 - 16:00 18/03

Ni Dung: 
Trong thi gian hot đng, thành ch khi np thành công bt kỳ th mnh giá nào s lp tc nhn được 100% Bc. Np 1 vàng tng 1 bc.


Hướng dn:
Np th nhn được thêm bc tng.
Phn thưởng:
Np 1 vàng tng 1 bc.

Đua cp nhn quà ( cp 60 )
Thi gian: 13/03 - 16:00 18/03

Ni Dung:
Trong thi gian hot đng, khi thành ch đt ti cp 60 s nhn được phn thưởng l bao
1- L bao có hn ( gm 200 l bao cho 200 người đu tiên đt cp 60 )
2- Mi thành ch ch được nhn phn thưởng l bao 1 ln.

Đua cp nhn quà ( cp 80 )
Thi gian: 13/03 - 16:00 18/03

Ni dung:
Thành ch đt cp đ 80 s được nhn phn thưởng l bao tương ng, thành ch đp cp đ 80 đu tiên ca máy ch s được nhn 1 l bao kim cương, thành ch đp cp đ 80 th 2 đến 15 s nhn được 1 l bao hoàng kim.

Xếp hng danh vng
Thi gian: 13/03- 16:00 18/03

Ni Dung:
Trong thi gian hot đng, các thành ch hay nhanh chóng gia tăng cp đ, danh vng và chiến lc ca bn thân, hết thi gian top 10 thành ch đng đu snhn được nhiu phn thưởng phong phú.

Trân trng thông báo.

BQT Tao Thao Truyen

Tags :
Chuyên Mục Hỏi Đáp
GAME HOT

Sau lap 2 nick lai bao la ten dang nhap da co nguoi su dung

Lam Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Sau lap 2 nick lai bao la ten dang nhap da co nguoi su dung

Lam Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Mở khoá ních zzaijamzz hộ vs hịihihihi

Long Số điện thoại của Admin

1234567890qwertyuiopasdfgjjbvc

hoangdaica Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

1234567890qwertyuiopasdfgjjbvc

hoangdaica Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

111111111222122222211111111111111111111111111

haoboy98 Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

Tuyen113rijggikvdtjpoittuillppppppppp

sytuyenprox Đăng kí avatar