Tào Tháo Truyện: Khai mở server Thái Diễm ngày 13/02

administrator / Wed, 12 Feb 14 15:46 PM

Cực HOT cùng sự kiện Khai mở server Thái Diễm Tào Tháo Truyện.

http://3t.mobay.vn/images/Thi%20Dim.jpg

SERVER MI THÁI DIM

Thi gian: 10:10' ngày 13/02/2014

Ngay trong nhng ngày đu năm Giáp Ng, Tào Tháo Truyn (3T) s cùng m nhân “Thái Dim” khai m máy ch mi chào xuân vào 10:10' ngày 13/02
Server Thái Dim đã đánh du mc k lc mi ca 3T đng nghĩa nâng tng s server mà Tào Chúa Công đã khai m lên con s 21.Cùng vi món quà đu năm đy hp dn này là chui s kin "lì xì" cho anh em giang h chào xuân thêm phn hng thú.
Trân trng thông báo!

BQT Tào Tháo Truyện

Chuyên Mục Hỏi Đáp
GAME HOT

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar

123456789 sao đăng ký rồi mà ko vô dc tốn thời gian vl

0961077360 Tài khoản avatar