Vệ Thần

Vệ Thần

Vệ Thần Online - Game Nhập Vai Luyện Level Hàng Đầu Cho Điện Thoại Android - Java. Vệ Thần Online Mang Giấc Mơ Chiến Mu Online Trên Mobile.

Vệ Thần - Quà trao tay cùng thẻ Mobay

administrator / Sat, 26 Oct 13 11:08 AM

Từ 29-10 đến hết 31-10 các Dũng Sĩ nạp Xu bằng nạp thẻ MOBAY sẽ nhận được thêm các phần quà giá trị sau.

Quà trao tay cùng th Mobay

  • Thi gian:

T 29-10 đến hết 31-10 . Áp dng toàn b các sever

  • Ni dung:

Dũng Sĩ np bt c mnh giá th Mobay trong ngày này s nhn được 1 Hp màu cao cp (có cơ hi m ra nguyên liu chế to trang b cam lv45 ,GM s trao quà ngay khi dũng sĩ np th Mobay)

  • Dũng Sĩ np Xu bng np th MOBAY s nhn được thêm các phn quà giá tr sau

-       Mc 20000 Xu np bng th Mobay  nhn thêm 1 bo thch đa sc cp 8 t chn và 1 bá vương phù cam lv45

-       Mc 30000 Xu np bng th Mobay  nhn thêm 1 bo thch đa sc cp 9 t chn

-       Mc 60000 Xu np bng th Mobay  nhn thêm 2 bo thch đa sc cp 9 t chn

Chú ý:

 Phn quà th np Mobay s được tính thêm . Bao gm c phn quà s kin “L hi ma quái Halloween”

BQT V Thn

Chuyên Mục Hỏi Đáp
GAME HOT

Sau lap 2 nick lai bao la ten dang nhap da co nguoi su dung

Lam Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Sau lap 2 nick lai bao la ten dang nhap da co nguoi su dung

Lam Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Mở khoá ních zzaijamzz hộ vs hịihihihi

Long Số điện thoại của Admin

1234567890qwertyuiopasdfgjjbvc

hoangdaica Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

1234567890qwertyuiopasdfgjjbvc

hoangdaica Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

016643016020166430160201664301602

zzmagentazz Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

111111111222122222211111111111111111111111111

haoboy98 Đăng ký tài khoản Mobi Army 2

Tuyen113rijggikvdtjpoittuillppppppppp

sytuyenprox Đăng kí avatar