Minh Châu Tam Quốc

Minh Châu Tam Quốc

Minh Châu người chơi sẽ đóng vai các vị anh hùng lịch sử, có thể trải nghiệm cảm giác anh dũng khi xông pha giữa hàng triệu quân lính...

Tải Minh Châu Tam Quốc

administrator / Tue, 11 Mar 14 16:29 PM

Tải Game Minh Châu – Tam Quốc phân tranh

 

Tên hãng Tên dòng máy Dòng máy Tải Game
Nokia Nokia N73(240*320) N73, N71, N75, N76, N77, N78, N79, N81, N82, N85, N92, N93, N93i, N95, N96, 6110N, 6120c, 6121c, 6122c, 6124c, 6210N, 6211c, 6220c, 6290, 6650, 5320XM, 5700XM, 5710XM, E50, E51, E65, E66,6120ci,5630XM,5730XM,E52,E55,E75,5320di XM,6210si,6710N,6720c,6730c,N86,N80,N90, 6700 slide,6788

Sanguo_NokiaN73_CCABNY11.jar

Sanguo_NokiaN73_CCABNY11.jad

Nokia5800 5800,5800i,5530,5802,5900,N97,5230,5325,X6

Sanguo_Nokia5800_CCABNY11.jar

Sanguo_Nokia5800_CCABNY11.jad

Nokia7610(176*208) 7610, N70, N72, 3230, 6260, 6620, 6600, 6670

Sanguo_Nokia7610_CCABNY11.jar

Sanguo_Nokia7610_CCABNY11.jad

Nokia5310XM(240*320) 2700c, 2710n, 2730c, 3120c, 3208c, 3600s, 3610f, 3710f, 3720c, 5000, 5130XM, 5220XM, 5310XM, 5330, 5330XM, 5610XM, 6208c, 6212c, 6263, 6267, 6300i, 6301, 6303c, 6303i, 6305, 6350, 6500c, 6500s, 6555, 6600f, 6600s, 6700c, 6750, 7020, 7100s, 7210c, 7310s, 7320c, 7500 prism, 7510s, 7610s, 7900 prism, 8800, X3

Sanguo_Nokia5310XM_CCABNY11.jar

Sanguo_Nokia5310XM_CCABNY11.jad

NokiaE62(320*240) E61, E61i, E62, E63, E71,E71x,E72,6790s,6760s

Sanguo_NokiaE62_CCABNY11.jar

Sanguo_NokiaE62_CCABNY11.jad

Nokia3250(176*208) 3250,N91

Sanguo_Nokia3250_CCABNY11.jar

Sanguo_Nokia3250_CCABNY11.jad

Nokia6681 66.816.682

Sanguo_Nokia6681_CCABNY11.jar

Sanguo_Nokia6681_CCABNY11.jad

Sony Ericson Sony Ericson K790C K790c, W580c, W595c, W760c, W830i, W850, W850c, W850i, W880, W880i, W888c, W890i, W900, W900i, W902, W908c, W950i, W980c, W980i, K660i, K770c, K800c, K810i, K818c, K850, K850i, K858c, C702, C902, C905, G502, P990c, S500c, T658c, T700, Z750i, Z770, Z780, Z810i

Sanguo_SEK790_CCABNY11.jar

Sanguo_SEK790_CCABNY11.jar

Motor MotoE2 E2, E3, U9, V6, V8, VE358, VE66, Z6, Z6w, Z9, ZN5,E1000,V3x

Sanguo_MotoE2_CCABNY11.jar

Sanguo_MotoE2_CCABNY11.jad

Các dòng máy khác Bộ cài dùng cho các dòng máy khác không có bộ cài riêng

Sanguo_GenericMidp2_CCABNY11.jar

Sanguo_GenericMidp2_CCABNY11.jad

Các dòng máy Smartphone Touch   Bộ cài dùng cho tất cả các dòng máy Smartphone Touch mà không có bộ cài riêng

Sanguo_Midp2Touch_CCABNY11.jar

Sanguo_Midp2Touch_CCABNY11.jad

       
Máy dùng hệ điều hành android  
Máy dùng hệ điều hành(Android) Android Bộ cài chính thức cho các máy chạy hệ điều hành android  Android_VN_1.00_CCABNY11.apkChuyên Mục Hỏi Đáp
GAME HOT

1111111111111111111111111111111@khoathanhduongum :

thuylinh Đăng Ký Tài Khoản Avatar

1111111111111111111111111111111@khoathanhduongum :

thuylinh Đăng Ký Tài Khoản Avatar

em lỡ hach nên em xin anh ám in cho em xin lại nick hoangtuan0k

hoangtuan cách lấy lại tài khoản avatar bị khóa

khoathanhduongumkhoathanhduongum

khoathanhduongum Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Hiepquangvn2@yahoo.gmail.com.vn

01286660899 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

111111111111111111111111111111

Channellin Đăng Ký Tài Khoản Avatar

111111111111111111111111111111

Channellin Đăng Ký Tài Khoản Avatar

111111111111111111111111111111

Channellin Đăng Ký Tài Khoản Avatar

111111111111111111111111111111

Channellin Đăng Ký Tài Khoản Avatar

Anh admin oi lay lai cho em 2 njck tk djtrangoxy va tk boyvip3008

Nguyenvansam cách lấy lại tài khoản avatar bị khóa