Game avatar

Game avatar

Cùng tham gia cộng đồng game Avatar - cộng đồng game online trên điện thoại với hàng triệu người online cùng lúc, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, giải trí....

Thay đổi chức năng trộm kho trong Game Avatar

administrator / Fri, 12 Jul 13 09:25 AM

Thông báo về chức năng trộm kho đã được đổi mới.

Với phiên bản mới của game Avatar vừa ra mắt mấy ngày qua thì chức năng trộm kho trong game cũng được thay đổi 1 số nội dung.

 

Chức năng “Trộm kho” được thay đổi một số nội dung như sau:

- Khi trộm kho sẽ không thể trộm những sản phẩm từ vật nuôi (trứng, sữa, lông cừu)
- Khi trộm kho sẽ chỉ có thể trộm tối đa 1200 một đơn vị nông sản.
 
Giờ thì ăn trộm bị hạn chế rồi. Bà con nông dân của tải game Avatar cần chú ý để chơi đạt hiệu quả hơn nhé.
 
BQT Game Avatar
Chuyên Mục Hỏi Đáp
GAME HOT

123456789123456789123456789123

01632983166 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

123456789123456789123456789123

01632983166 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

123456789123456789123456789123

01632983166 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

123456789123456789123456789123

01632983166 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

123456789123456789123456789123456789

nam2k5 Đăng kí avatar

123456789123456789123456789123456789

nam2k5 Đăng kí avatar

quang123456789123456789123456789

nghiep909 Đăng Ký Tài Khoản Avatar

lay lai dum e nick hotgirlngtarvip ạk nhah dum e

tram cách lấy lại tài khoản avatar bị khóa

Mở khoá hộ e tk :meling đc không ah

Quan cách lấy lại tài khoản avatar bị khóa

1234567890asdghjjlllgswgf25726gg7

thanh Đăng ký tài khoản Mobi Army 2